Нора Кръстева

Първа Стъпка

По какъв начин най-лесно можеш да докажеш КОЙ КЪДЕ е бил във въпросния злочест ден? 

Доста усилия ни отне да се доберем до телефонните записи. При някого ясно личи е бил/а далеч от местопрестъплението по време на убийството.

Кои два документа ти помогнаха да се увериш в локацията на определени хора? 

Втора Стъпка

Белезите на единичния отпечатък съвпадат точно с белезите на някого от разпитаните лица. Гледай белег…..по белег. 

(Не е левичар/ка) 

 

Трета Стъпка

Добра работа до тук!

За съжаление още един човешки живот трябваше да бъде погубен, за да се хване завистливият убиец. 

Е… решението на случая се свежда до проста административна информация. Помисли къде можеш да намериш информация за поръчки от фирма, която ти е предоставила своите контакти. (www….?)

Търси номер на поръчка за нещо, привидно еднакво за всички, но различно за жертвата.