Стъпка #3

 

Чудесна работа!

След като установи, че Ветко е бил в дискотеката по време на убийството, полицията получи сигнал за стрелба в жилището на Ветко.

Разследването целеше да постави ВС под наблюдение, за да събере достатъчно доказателства за неговото обвинение. Ситуацията доказва, че той не е истинският виновник за смъртта на Нора, а информацията, която той знае е вече недостъпна.

Полицията вярва, че замесеният със смъртта на Нора е виновен и за покушението над Ветко.

Предполага се, че убиецът е искал да повика Нора в специфичен час на определено място, за да е сигурен, че ще бъде сама, а Ветко е бил на грешното място, в грешния час…

Запознай се с нови улики:

"

Кои два документа разкриват самоличността на човека, който е повикал Нора в специфичен час и я е убил?

След като си сигурен/а кои два документа показват това, кликни бутона и избери ЕДИН отговор, за да приключиш със случая.

*Ще трябва да преминеш отново през въпросите от първа и втора стъпка от съображения за сигурност.*

Случай Петър отново наличен!

X