Стъпка #2

 

Браво!

Използва телефонните записи и картата на района, за да докажеш, че Мила казва истината и е била вкъщи по време на убийството.

Разследването продължава. Трябва да намерим човека, който е бил на местопрестъплението по една или друга причина.

Нашият криминален отдел намери неизвестен пръстов отпечатък от местопрестъплението. Разбира се, не можем да определим откога датира отпечатъка, но предполагаме, че лицето е пряко свързано със случая.

Запознай се с нови улики:

"

Кои два документа разкриват самоличността на човека, който е бил на местопрестъплението?

След като си сигурен/а кои два документа показват това, кликни бутона и избери ЕДИН отговор, за да продължиш със случая.

*Ще трябва да преминеш отново през въпроса от първа стъпка от съображения за сигурност.*

Случай Петър отново наличен!

X