Провери Отговори

Първа Стъпка

Едно от най-важните неща за едно престъпление е да разберем къде са се намирали всички заподозряни по време на убийството. Един от заподозряните се е намирал на правилната локация и не е бил/а на местопрестъплението…

Отбележи един отговор:

Кой от заподозряните казва истината и не е бил/а на местопрестъплението?

Кои два документа доказват това?

Случай Петър отново наличен!

X